Teelaarde (zwarte grond)

Wat is Teelaarde

Teelaarde, ook wel bekend als aanvulgrond of zwarte grond is zeer geschikt voor het ophogen van tuinen en borders, maar ook voor aanvullen van gazons en groenperken.
Daarnaast is teelaarde goed waterdoorlatend en bevat nauwelijks onkruid en andere verontreinigingen. Teelaarde wordt ook toegepast om de bodemstructuur te verbeteren. Door de teelaarde te vermengen met de verarmde of uitgedroogde grond komt het bodemleven weer op gang en wordt het vochthoudende vermogen verhoogd.

Eigenschappen Teelaarde

  • teelaarde is on-bemest en ongemengd;
  • teelaarde is goed waterdoorlatend;
  • gewicht: ca. 1400 kg per m³;
  • Inklinking: ca 20%

Toepassing Teelaarde

  • grondverbetering
  • borders aanvullen;
  • bodem voor beplanting;
  • grondverbetering in gebieden met een slechte bodemstructuur;
  • onderlaag van graszoden (vaak bijgemengd met drainagezand voor een luchtigere structuur)

Hoeveel teelaarde heb ik nodig?

Onze zandproducten worden uitgedrukt in m3(kubieke meters), ofwel lengte x breedte x hoogte. Om te achterhalen hoeveel teelaarde u voor uw tuin nodig heeft, rekent u eerst de lengte x breedte uit. De uitkomst geeft het aantal mweer. Vervolgens vermenigvuldigt u het aantal mmet de hoogte in meters om het aantal mte bepalen.

Let op, voor teelaarde geldt dat door verdichting het compacter wordt (inklinken). Hierdoor heeft u ca 20% meer teelaarde nodig dan in eerste instantie berekend.

Voorbeeld: uw tuin is 9 meter lang en 5 meter breed, het oppervlak bedraagt 9m x 5m = 45 m². Wanneer u besluit om 0,10 m hoog/dik teelaarde aan te brengen, vermenigvuldigt u het oppervlak met 0,10 m. Het aantal m3, rekening houdend met inklinken door verdichting bedraagt dan 45m2 x 0,10 m x 1,20% = 5,4 m3